harshama_BTN-06-18.png

קמפיין שחרור בעלי חיים

פוסטרים להפגנות, רולאפ, תיקים, עמודי קאבר לפייסבוק והזמנה לכנס

עמותת שחרור מוחלט למען שחרור בעלי חיים, אשר פעילים מאוד בעולם הוירטואלי ובשטח. יצרנו עבורם את הקמפיין להדפסה בפעולות השטח ואת הנראות האינטרנטית. לפני הכנס כל הפעילים החליפו את תמונות הקאבר שלהם כדי ליצור נראות אינטרנטית חזקה ומגובשת.