harshama_BTN-06-18.png

מוביליטי- MOBILITI

לוגו למוצר וסרטון למשקיעים

עמותת מילבת יצרה מוצר נוסף, מקורי, פשוט ונוח לשימוש אשר מהווה את הפתרון האולטימטיבי לבעיות הנגישות במרחבים קטנים עבור אנשים בכיסאות גלגלים. ערכת הניידות ״מוביליטי״ מקנה גמישות מפרקית ותנועתיות בכל פלג הגוף התחתון ואף מאיצה את זרימת הדם ברגליים.

יצרנו לוגו שעובד בדיוק על פי העקרונות של המוצר- פשטות ונגישות וסרטון תדמית עבור המוצר לגיוס משקיעים. אגב, בסרטון המציגה אינה שחקנית- היא אחת מהמתנדבות המדהימות של עמותת מילבת.