harshama_BTN-06-18.png

קמפיין חסכון במים

2 כרזות למעבר לתזונה טבעונית כדי לחסוך במים

עמותת שחרור מוחלט למען שחרור בעלי חיים בקמפיין מזווית קצת אחרת- מבקשים מאיתנו לחסוך במים תוך הסתרת האמת המטרידה על כמויות המים הנדרשות לגידול חיות משק בתעשיית החלב והבשר.