״Alumeet״- שת״פ בין עמותת אלומות אור, מיזם MAX ולימודי תעודה ב-HIT

עיצוב לוגו למערכת, איפיון ועיצוב אפליקציית ווב לשיתוף מערכי שיעור עבור המורים בחינוך המיוחד. 

כל התוצרים הגרפים נעשו במסגרת קורס במסלול אינטראקטיב במחלקה ללימודי תעודה בHIT בשיתוף עם עמותת אלומות אור ומיזם MAX.

אלומות אור - ארגון חברתי פילנתרופי, המקדם ומטמיע תוכנית מצוינות בבתי ספר לחינוך מיוחד באמצעות פיתוח ויישום תכניות ופרויקטים חדשניים. מטרת הארגון להרחיב את המצויינות החינוכית בתוך בית הספר ומחוצה לו - כאשר כיום ישנם 6 מרכזים חינוכיים ברחבי הארץ לקידום החינוך המיוחד.

 

MAX - חממה טכנולוגית רב-תחומית המשלבת בין תלמידי תיכון לבין סטודנטים ובוגרים ממוסדות אקדמאים מובילים בישראל אשר יוצרים ביחד ע״י צוותי עבודה רב-תחומים, מוצרים ופרויקטים טכנולוגים בעלי ערך לחברה ולסביבה.

העברת תכנים חינוכיים בקרב החינוך המיוחד דורש יצירתיות - כיום חסר שיתוף מידע בין סגל המורים וכל מורה בונה מערך שיעור שונה בהתאם ליכולות ולכישורים של התלמידים הנמצאים בכיתה - על אף ההשקעה הרבה של המורים ביצירת התכנים לעיתים הפעילות לא עוברת בצורה טובה או לחילופין הפעילות הייתה הצלחה מסחררת. מערך השיעורים הספציפי נשאר אצל כל מורה ולא משותף עם מורים אחרים. כדי להעשיר את מגוון השיעורים של החינוך המיוחד נדרש לייצר מאגר ארצי לתכנים חינוכיים המיועדים לחינוך המיוחד; כך שניתן יהיה לשתף בין סגל המורים מערכים מוצלחים ולשפר מערכים פחות מוצלחים, לגוון ולשפר את מערכי השיעור.

הסטודנטים אפיינו ועיצבו פלטפורמה לשיתוף תכנים חינוכיים המיועדים לחינוך המיוחד. הפלטפורמה תאפשר העלאת תכנים, דירוג מידת הקושי של התוכן שהועבר, בחירת סוג המוגבלות ומידת ההצלחה בהעברת מערך השיעור בכיתה. כל אלה בנוסף לסיווג התכנים לפי קטגוריות אב לדוגמא: חגים ומועדים, מלחמות, חומר לימודי וכדומה. 

 

בנוסף כל סטודנט גם עיצב לוגו לאפליקציה.

alumot_logo.jpg

לוגו העמותה

 

עבודות סטודנטים

 

העבודה הנבחרת