harshama_BTN-06-18.png

הרון- HERON

מיתוג מוצר, סרטון הדסטארט לגיוס משקיעים, אפליקציה ומצגות למשקיעים

עמותת מילבת פיתתחו מערכת רובוטית קטנה ועצמאית המסייעת בפתיחת דלתות עבור אנשים עם מוגבלויות. כיוון שרצו לגייס תקציב לפיתוח נדרש למתג את המוצר, לעצב מחדש את האפליקציה (תוך שמירה על ההגדרות הטכניות הנוקשות) ולהכין סרטון ומצגות לגיוס משקיעים.